17.12.18

020Tien jaar later spreekt Cheng (31) prachtig Nederlands - met een hele lichte Leidse r - en is hij net gepromoveerd op een lijvige studie over de Verenigde Oostindische Compagnie en Formosa, het huidige eiland Taiwan voor de zuidkust van China, dat van 1624 tot 1662 een handelskolonie van de VOC was. Hij heeft daarvoor monnikenwerk verricht door uit het Algemeen rijksarchief de correspondentie over de Nederlandse bezetting van Formosa op te sporen en de zeventiende-eeuwse jaarverslagen (de 'generale missiven') van de VOC in het Chinees te vertalen en van een toelichting te voorzien. Twee dikke delen over die 'vergeten geschiedenis' vormen het resultaat van wilskracht en doorzettingsvermogen, waarvoor hij zijn familie als bron opvoert: zijn moeder deed alles om hem te laten studeren, zijn zus offerde haar opleiding voor hem op en zijn broer legde van zijn karige inkomen geld voor hem opzij zodat hij vanuit het Noordchinese Shandong in Peking kon gaan studeren.

Read the full article here: Trouw

I am very happy that I found this article. It is also a bit disturbing that a fully integrated scholar from Chinese descend was sent to the Netherlands to write this article and to be published in Trouw, the courant that used to stand for a very nationalistic ideal, especially during the times of war.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten